Ochrana súkromia

Tipnajedlo.sk je chránený autorskými právami na všetok textový, obrazový a multimediálny obsah. Tipnajedlo.sk má právo robiť zásahy a zmeny v poskytovaných službách.

Poskytnuté informácie pri registrácii (meno, priezvisko, e-mailová adresa) nebudú zverejnené. Tipnajedlo.sk používa e-mailovú adresu výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby (zasielanie vyžiadaných správ používateľom a potvrdzujúcej správy o registrácii). Tipnajedlo.sk nebude poskytovať osobné údaje používateľov tretím stranám.

Tipnajedlo.sk má právo bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať podľa vlastného uváženia obsah, ktorý porušuje platné zákony. Tiež by sme vás radi požiadali keby ste sa vyvarovali vulgarizmov, hanlivých výrazov a extrémistických vyjadrení. V opačnom prípade budeme nútený vymazať okrem správ aj účet používateľa.

Najchutnejšie novinky na tvoj E-mail